Ararat značenje

Ararat (tur. Aǧri Daǧi), ugasli vulkan u I Turskoj s dva vulkanska čunja: Veliki A. (5165 m) i Mali A. (3914 m). Prema Bibliji, mjesto na kojem se zaustavila Noina arka.