Arapska pustinja značenje

Arapska pustinja, SI dio Sahare između Nila i Crvenog mora; Egipat. Obuhvaća oko 2,30 mil. km2. Ležišta nafte.