aranžer značenje

aranžer (franc.). 1. Uređivač (npr. izloga). 2. Obrađivač ili prerađivač glazb. djela. 3. Priređivač (npr. priredbe).