arabistika značenje

arabistika, grana znanosti koja se bavi proučavanjem arap. jezika, književnosti i kulture.