arabeska značenje

arabeska (tal.). 1. Arap., maurski, islam. ornament u obliku stiliziranih vitica i listova, ob. kombiniran s tekstom izreka iz Kurana. 2. glazb vrsta živahne, uglavnom klavirske kompozicije. 3. pren šara, crtež, slikarija.