Apulej značenje

Apulej, Lucije (o. 130 – o. 180), rim. pisac; poznat po fantastično-satiričnom romanu Zlatni magarac ili Metamorfoze.