apsorbirana doza značenje

apsorbirana doza. d.zimetrijska veličina određena omjerom između energije koju ionizirajuće zračenje preda ozračenom tijelu i mase toga tijela. SI jedinica a. d. jest grej (Gy).