apsolutna vlažnost značenje

apsolutna vlažnost, omjer između mase vode u tvari i obujma vlažnog zraka (npr. br. grama vodene pare u 1 m3 zraka). SI jedinica a. v. je kg/m3.