apsolutna nula značenje

apsolutna nula, najniža moguća temperatura; izražena termodinamičkom temp. nula kelvina (0° K) ili –273,15 °C; na njoj prestaje molekularno gibanje; neke tvari na temperaturama blizu a. n. imaju posebna svojstva (npr. supravodljivost, suprafluidnost).