apsolutizam značenje

apsolutizam, neograničena drž. vlast, najčešće u obliku despocije ili monarhije; vladavina u kojoj vladar (monarh) posjeduje svu zakonodavnu, upravnu i sudsku vlast.