apsida značenje

apsida (grč.). 1. arhit polukružni ili višekutni, ob. nadsvođeni, prostor u sklopu neke građevine; završetak prezbiterije. 2. astr zajednički naziv za najbližu i najdalju točku eliptične putanje oko nekog središnjeg nebeskog tijela.