apostoli značenje

apostoli (grč.). 1. Naziv za 12 Isusovih učenika, kojima je on povjerio širenje svoga nauka: Petar i Andrija, Jakov Zebedejev i Ivan, Filip i Bartolomej, Matej i Toma, Jakov Alfejev i Šimun Revni Nasljedovatelj, Juda (brat Jakovljev) i Juda Iškariot; proš učitelji kršćanstva, prvi misionari. 2. (apostol) vjesnik, glasnik, propovjednik, krčitelj, pionir; pregalac; gorljivi zastupnik neke ideje. 3. Izbor poslanica, epistola (u pravoslavnih); crkv. knjiga koja sadrži djela apostolska.