aplikata značenje

aplikata (lat.), koordinata u smjeru treće koordinatne osi pravokutnoga koordinatnog sustava u prostoru.