Apion značenje

Apion (kraj ← 1. st./poč. 1. st.), aleksandrijski retor; gl. predstavnik aleksandrijske škole; napisao povijest Egipta.