apertura značenje

apertura (lat.). 1. fiz otvor na nekom, najčešće optičkom instrumentu (fotografskom objektivu), ob. se fiksira s pomoću neke dijafragme. 2. Stupanj otvorenosti govornog kanala (pri izgovoru glasova).