apercu značenje

apercu (franc.), kratak pregled, sažet prikaz. proš duhovita primjedba.