apercepcija značenje

apercepcija (lat.), svjesno opažanje, spoznaja, aktivno shvaćanje predodžbenih sadržaja.