anuitet značenje

anuitet (lat. preko njem.), iznos kojim se redovito, ob. godišnje ili polugodišnje, otplaćuje dugogodišnji ili amortizacijski zajam.