antropogeografija značenje

antropogeografija (grč.), jedan od naziva za socijalnu geografiju.