antropocentrizam značenje

antropocentrizam (grč.+lat.), gledište po kojem je čovjek središnji, temeljni i konačni smisao svijeta, stvarnosti, zbivanja.