antrfile značenje

antrfile (franc. entrefilet: umetak), nepotpuna novinska vijest, detalj ili osobni dojam novinara; mali novinski članak (koji treba privući pozornost).