Antolčić značenje

Antolčić, Ivan (1928), hrv. grafičar i kipar. U grafici gradi fantastične prizore inspiriran posavskim zavičajem (Moja Posavina).