Antojević značenje

Antojević, Pavko (Pavao dubrovčanin) (o. 1420 – o. 1479), hrv. medaljer i zlatar. U Padovi surađivao s Donatellom, u Dubrovniku bio savjetnik pri grad.html'>grad.ji grad. zidinâ; boravio i na dvoru Mehmeda II. u Carigradu.