antistrofa značenje

antistrofa (grč.), u helenskoj drami, dio korske pjesme koji odgovara na strofu.