Antiohija značenje

Antiohija, ant. grad na Orontu, današnja Antakya (Turska); za Seleukida gl. grad Sirije, 538. razorili je Perzijanci, obnovio Justinijan, 637. osvojili Arapi.