antimon značenje

antimon (lat.) (Sb, stibium), kem. element, at. br. 51, at. tež. 121,75; sivobijeli krhki metal, dobiva se najviše iz antimonita grijanjem u pećima i višekratnim taljenjem; služi za jačanje olovnih i cinkovih legura (tiskarska slova). Spojevi a. nemaju većeg značenja u tehnici.