Antigon I. Monoftalm(os) značenje

Antigon I. Monoftalm(os) (A. Jednooki) (← 382. do ← 301), vojskovođa Aleksandra Velikog; nakon njegove smrti osnovao državu od Helesponta do Eufrata; poginuo u bitki kod Ipsosa, gdje su ga pobijedili udruženi dijadosi koji su zatim podijelili njegovu državu.