Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije značenje

Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (Avnoj), osnovano na poticaj CK KP Jugoslavije i Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije 26–27. 11. 1942. u Bihaću. Na drugom zasjedanju 29–30. 11. 1943. u Jajcu proglasilo se vrhovnim zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom, uspostavilo Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) s funkcijama vlade i, pored drugih odluka, zaključilo da se Jugoslavija izgradi na federativnom načelu. Tom je prilikom potvrđena i odluka Zavnoh-a o priključenju hrv. krajeva pod tal. okupacijom Hrvatskoj. Na trećem zasjedanju u Beogradu (7–10. 8. 1945) AVNOJ se proglasio Privremenom nar. skupštinom, koja je djelovala do izbora za Ustavotvornu skupštinu.