antena značenje

antena (lat.). 1. Naprava za odašiljanje ili primanje elektromagnetskih valova; najviše se upotrebljava u telekomunikacijskim uređajima. 2. zool → ticalo.