antecedent značenje

antecedent (lat.), riječ ili dio rečenice na koji se odnosi relativna rečenica.