Antanta značenje

Antanta (franc. entente: sporazum), sustav sporazuma i saveza Velike Britanije, Francuske (Entente cordiale) i Rusije u razdoblju 1904–07; završni oblik dobila izbijanjem I. svj. rata u borbi protiv Centralnih sila.