anorganska kemija značenje

anorganska kemija, grana kemije koja proučava dobivanje, karakterizaciju, svojstva i reakcije → elementarnih tvari svih poznatih elemenata i njihovih spojeva, izuzev ugljikovodike i većinu njihovih derivata.