anoda značenje

anoda (grč.), elektroda koja je pozitivna u sustavima napajanima el. strujom izvana (npr. u elektronskim cijevima ili u elektrolitičkim ćelijama: akumulatori pri punjenju), a negativna u sustavima koji proizvode el. energiju (npr. u galvanskim člancima: akumulatori u radu). supr katoda.