anno značenje

anno (lat.), ablativ od annus (godina): a. ab urbe condita, godine od osnutka Rima; a. aetatis suae, u godini svoga života; a. ante Christum natum, godine prije Kristova rođenja; a. currente, u ovoj, u tekućoj godini; a. Domini, ljeta Gospodnjeg, godine Gospodnje.