Annaud značenje

Annaud, Jean-Jacques (1943), franc. film. redatelj i scenarist; poznat po film. adaptacijama romana: Ime ruže; Ljubavnik te filmu Sedam godina u Tibetu.