Annaba značenje

Annaba (pr. Bône), grad i luka u I Alžiru; 348 554 st. Metalurgija, kem. i prehr. ind. U blizini ruševine ant. grada Hippo Regius.