Anjou značenje

Anjou, pov. pokrajina u SZ Francuskoj. U sr. vijeku grofovija dinastije Anjou; upravno središte Angers.