anhidridi značenje

anhidridi (grč.), spojevi koji nastaju oduzimanjem vode kiselinama ili bazama; npr. sumporni trioksid SO3 je a. sumporne kiseline (H2SO4).