Anhava značenje

Anhava, Tuomas (1927–2001), fin. pjesnik, esejist i kritičar. Blizak pokretu »novog kriticizma«; poezija dijelom pod utjecajem E. Pounda i stare orijentalne lirike.