anglofob značenje

anglofob (lat.+grč.), mrzitelj Engleza i svega engleskog.