anglofil značenje

anglofil (lat.+grč.), prijatelj, ljubitelj Engleza i Engleske.