angloameričke jedinice značenje

angloameričke jedinice, skupovi vrlo raznolikih mjernih jedinica (funta, inč i dr.), različito nastalih tijekom vremena. Posebne su skupine engleske (u Velikoj Britaniji) i američke jedinice (u SAD); postupno se zamjenjuju metričkim jedinicama (jedinicama SI).