Anglikanska crkva značenje

Anglikanska crkva, drž. crkva u Engleskoj, nastala odcjepljenjem od Rimokat. crkve u 16. st. za Henrika VIII. Poglavar joj je engl. kralj; ima 2 nadbiskupa (Canterbury i York); zajedno sa samoupravnim ograncima u Irskoj, Škotskoj, SAD i zemljama Commonwealtha čini Anglikansku zajednicu (Anglican Communion).