anglaise značenje

anglaise (franc.), živahan ples u dvodobnoj mjeri, podrijetlom iz Engleske.