Angiolieri značenje

Angiolieri, Cecco (o. 1260 – o. 1312), tal. pjesnik; u sonetima napada bigotni, idealizirani stil u književnosti i u životu svojega doba.