Andromaha značenje

Andromaha, žena trojanskoga junaka Hektora; u Ilijadi simbol bračne ljubavi.