Andhra-Pradesh značenje

Andhra-Pradesh, sav. država u I dijelu Indije; 276 814 km2, 75 727 600 st. Sl. jezik je telugu. Poljodjelstvo (riža, šećerna trska, duhan, pamuk); tekst., prehr. i građev. ind.; ležišta uranove i manganove rude te azbesta. Gl. grad Hyderabad.