anđeli značenje

anđeli (grč.), Božji glasnici, po žid.-kršć. vjerovanju, nadnaravna bestjelesna duhovna bića koja posreduju između Boga i ljudi. Neki su a., stavljeni na kušnju, otpali od Boga (→ Lucifer; sotona). Prema kršć. vjerovanju svaki čovjek ima anđela čuvara. Lik. prikazivanje a. uobičajeno je već od ranoga kršćanstva.