ancilla theologiae značenje

ancilla theologiae (lat.: sluškinja teologije), skolastičko poimanje prema kojem filozofija i druge znanosti imaju služiti teologiji.