anagram značenje

anagram (grč.), premetaljka, riječ koja se dobiva premetanjem slogova ili slova druge riječi: npr. vrata – trava – vatra.